Starši se za termin in način izvedbe govorilnih ur dogovorijo s posameznim učiteljem preko elektronske pošte.
(6. člen Aneksa k šolskim pravilom za Srednjo tehniško šolo in Strokovno gimnazijo ŠC Kranj - prilagoditev šolskih pravil za posebne razmere.